Kategoria: Luokittelematon

Uutta! Nyt meiltä MJF-tulosteita myös lasivahvistetusta PA12:sta

Lisäsimme omaan HP Multi Jet Fusion -tulostuksen materiaaliportfolioomme juuri HP 3D High Reusability PA12 Glass Beads -materiaalin eli lasivahvisteisen PA12:n. Tässä 40% lasipartikkeleita sisältävässä kestomuovimateriaalissa yhdistyvät erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja korkea uudelleenkäyttöaste. Tulostaessa jopa 70% materiaaliseoksesta on edellistä tulostusajoista yli jäänyttä käytettyä jauhetta. PA12 Glass Beads on valinta, kun halutaan laadukkaita mittatarkkoja osia, jotka ovat tavallisia PA12-tulosteita jäykempiä. Materiaali soveltuukin hyvin esimerkiksi koteloiden, kansien, kiinnittimien ja työkalujen tulostukseen. Ota yhteyttä ja kysy tarjousta.

Lisää tietoa HP 3D-tulostusmateriaaleista (englanniksi).

Kesän 2022 aukioloajoista. Olemme kiinni viikot 28 ja 29.

Hyvät asiakkaamme.

Kesä on edennyt jo hyvän matkaa ja lomakausi lähestyy. Tänä kesänä olemme kiinni viikot 28 ja 29 eli 11.-24.7.2022. Tiistaihin 5.7. mennessä saapuneet kiireelliset tilaukset pyrimme tulostamaan ja toimittamaan vielä viikon 27 loppuun mennessä, kun taas kiireettömiä ja myöhemmin viikolla 27 saapuneita tilauksia alamme valmistamaan viikolla 30, jolloin palvelemme taas normaalisti. Kysymyksiä ja lisätietoja varten otathan meihin yhteyttä osoitteessa sales@3dtech.fi

Aurinkoista kesää toivottaen

3DTechin väki

3D-tulostus ja megatrendit

Sitra nostaa Megatrendit 2020 -selvityksessään esiin viisi vallitsevaa globaalia megatrendiä:

1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
3. Verkostoinnin valta voimistuu
4. Teknologia sulautuu kaikkeen
5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Tarkastelemme tässä 3D-tulostuksen näkökulmasta näistä trendeistä ensimmäistä ja neljättä.

Yksi keskeisistä tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on vastauksemme ekologiseen kestävyyskriisiin eli ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien ylikulutukseen ja jäteongelmaan. Ihmiskunnalla onkin kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Ainetta lisäävä valmistus eli 3D-tulostus vastaa haasteeseen selkeänä mahdollisuutena ja näyttelee tärkeää roolia kestävässä kehityksessä. Seuraavassa muutamia syitä, miksi 3D-tulostus täyttää ekologisuuden vaatimuksia.

3D-tulostuksen perusperiaatteita on valmistus vain tarpeeseen, personoituna ja lähellä asiakasta. Kun pystytään valmistamaan vain todelliseen tarpeeseen, ei tarvita suuria, pääomaa ja resursseja sitovia fyysisiä varastoja. Ja kun valmistetaan lähellä asiakasta, säästetään logistiikkakustannuksissa ja kuljetuksista syntyvissä päästöissä. Valmistukseen ei myöskään tarvita muotteja, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan koemarkkinoinnin ja markkinoille tulon. Lisäksi pystytään korjaamaan mahdolliset valuviat nopeasti ja edullisesti.

Tulostuksessa syntyvä materiaalihukka on pientä, ja se vähäkin mitä syntyy, voidaan hyödyntää uudestaan joko tulostuksessa tai joissakin tapauksissa muissa valmistusmenetelmissä. Esimerkiksi omassa tuotannossamme käytössä olevassa HP Jet Fusion -teknologiassa uutta materiaalijauhetta tarvitaan vain 20 % ja loput 80 % on käytettyä. Tulostusteknologioiden edelleen kehittyessä pystytään tulevaisuudessa tehokkaammin ja laaja-alaisemmin hyödyntämään myös paikallisesti valmistettuja kierrätys- ja biomateriaaleja, joiden kehittämiseen resurssien ylikulutus ja kestävän kehityksen tavoitteet luovat lisääntyvää painetta.

Tulostettavaksi suunnitellut tuotteet pystytään suunnittelemaan perinteisiin valmistustapoihin verrattuna siten, että ne niiden käytettävyys, kestävyys ja raaka-aineen kulutus on optimoitu, mikä puolestaan vastaa resurssien ylikulutukseen. Koska varaosia on kannattavaa pitää digitaalisessa varastossa lähes rajaton määrä, voidaan uudet edullisemmatkin laitteet suunnitella tulevaisuudessa helposti korjattavaksi sen sijaan, että ne heitetään rikki mennessään pois ja korvataan kokonaan uudella, kuten nykyään on tapana. Samoin tulostamalla voidaan valmistaa monenlaisia varaosia vanhempiinkin tuotteisiin ja näin pidentää niiden elinkaarta. Tämä kaikki vähentää jätettä.

Toinen 3D-tulostuksen näkökulmasta keskeinen megatrendi Sitran selvityksessä on digitalisaatio ja teknologian sulautuminen kaikkeen. Tällöin kysymykseksi nousee se, milloin teknologia on mahdollisuus ja milloin uhka ekologisessa jälleenrakennuksessa. 3D-teknologia on yksi digitalisuuteen pohjautuvan teollisuuden neljännen vallankumouksen tärkeitä elementtejä tuoden teollisuudelle uusia vaihtoehtoja valmistukseen ja liiketoimintamalleihin. Hyvänä esimerkkinä tästä käy edellisessä kappaleessa mainitut varaosat, jotka monella alalla ovat olleet perinteisesti korkean katteen liiketoimintaa.

3D-teknologia lisää kilpailukykyä, kun tulostetuilla osilla voidaan korvata vähemmän kestävillä menetelmillä tehtyjä osia. Se mahdollistaa kilpailukykyisen paikallisen toimimisen vs. ulkomaiset toimittajat, joten logistiikan luoma rasitus on matalampi. Mitä nopeammin ja aiemmin yritykset alkavat käyttämään menetelmää isommassa mittakaavassa, sitä parempi. Teollisten 3D-tulostimien ollessa vielä hintaluokaltaan sellaisia, ettei varsinkaan PK-yritysten ole useinkaan kannattavaa niihin ja niiden vaatimaan osaamiseen investoida, ovat 3DTechin kaltaiset palveluntarjoajat tärkeässä roolissa tässä prosessissa. Meidän palveluntarjoajien pitää pystyä tarjoamaan laadukkaita osia kilpailukyiseen hintaan, ja siten nopeuttamaan siirtymää. Tähän myös kaikessa tekemisessämme pyrimme.

Alihankintaverkosto-palvelu tuo ratkaisuja koronakriisin synnyttämään resurssipulaan

”Koronakriisi on johtanut monessa tuotannollisessa yrityksessä resurssipulaan, jossa tarvittavia komponentteja, raaka-aineita ja palveluita tarvittaisiin nopeasti toiminnan jatkamiseksi. Samaan aikaan osa yrityksistä on kysynnän hiipuessa joutunut ajamaan alas tuotantoaan. Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy alueellisine yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt pikavauhtia Alihankintaverkosto-palvelun, jonka tavoitteena on vahvistaa ja luoda uutta valmistuksen ja palveluiden verkostoa.

– Alihankintaverkoston toimintaperiaate on yksinkertainen. Verkkopalvelussa yritykset ilmoittavat joko tarpeestaan löytää alihankkija tuotteelleen tai sen osalle tai mahdollisuudestaan tarjota muille omaa tuotantokapasiteettiaan ja erityisosaamistaan. Yritykset voivat potentiaalisen kumppanin löydettyään olla suoraan yhteydessä ilmoittajaan, kertoo Turku Science Park Oy:n TechTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen.”

Lue lisää tästä palvelusta, joka luotiin ideasta toteutukseen vain muutamassa päivässä, Turku Business Regionin verkkosivuilta. Itse palveluun pääset suoraan tästä.

3DTech on luonnollisestikin mukana palvelussa. Teollinen 3D-tulostus soveltuu nykyään jo monien erilaisten kappaleiden ja komponettien kustannustehokkaaseen valmistukseen myös sarjatuotantona. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Moninapainen maailma ja paikallinen valmistus

Kevät 2020 osoitti meille sen, että tutut käytännöt voivat muuttua hetkessä kokonaan joksikin muuksi. Olemme korona-pandemian vuoksi kaikki tahtomattamme mukana isossa ihmiskokeessa, jonka kaikista lopputuloksista emme vielä tiedä. Ennakoidaan kuitenkin hiukan, miten tilanne vaikuttaa ainetta lisäävään valmistukseen. 

Sellaiset ilmiöt kuten globalisaatio ja kapitalismi ovat muuttaneet maailmaa merkittävästi ja peruuttamattomasti. Ne ovat tuottaneet monia hyviä asioita kuten vaurautta ja vapaata liikkuvuutta. Toisaalta ne ovat tuottaneet ennen näkemätöntä tuhoa luonnonympäristössä.

Globalisaatioon ja kapitalismiin liittyvä jatkuva tehokkuuden vaatimus on tehnyt järjestelmistämme heikkoja globaaleille shokeille. Moni yritys joutuu parhaillaan ratkaisemaan hajautetun tuotantoketjun riskien pienentämistä. Yksi tapaa pienentää riskejä on fiksulla tavalla toteutettu paikallinen valmistus.

Normaalioloissa monille vieras sana, resilienssi, toistuu nyt monessa puheenparressa ja sen voi lukea monissa kirjoituksissa. Yhteiskuntien resilienssiä, sietokykyä, testataan nyt tosissaan.

On selvä, että pitkälle erikoistunut maailma tarvitsee markkinataloutta, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Haasteena onkin luoda järkevä tasapaino tehokkuuden ja kestävyyden välille. Se, mitä voi ennakoida, on että monet digitaaliset ratkaisut, paikallinen valmistus ja maailman moninapaisuus tulevat nyt lisääntymään.

Ainetta lisäävä valmistus on osa tulossa olevaa murrosta. Sen valmistusmenetelmät tukevat paikallista valmistusta eri tavoin. Se helpottaa markkinoille tuloa sekä säästää kustannuksissa ja raaka-aineiden käytössä.

Meille ei tullut yllätyksenä se, että korona-epidemian alettua meille tulleiden tarjouspyyntöjen ja tilausten määrä on kasvanut. Niin valitettavaa kuin nyt menossa oleva tilanne on, se tuo esiin tavat ajatella uudelleeen perinteisinä pidettyjä tuotantotapoja.

3DTech palvelee asiakkaitaan kaikessa teolliseen 3D-valmistukseen liittyvässä myös poikkeusaikana. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alan ekosysteemejä ja teemme jatkuvaa teknologista tuotekehitystyötä monen korkeakoulun ja yrityksen kanssa. Ota yhteyttä!

Keijo Koskinen

Palvelemme myös viikoilla 52 ja 1

Olemme auki ja palvelemme asiakkaitamme myös jouluviikolla maanantaina 23.12. ja perjantaina 27.12. sekä uuden vuoden molemmin puolin, 30.-31.12. ja 2.-3.1.

Lämpimät kiitokset kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme menneestä vuodesta. Haluamme toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta 2020.

 

Asiakastarina: Tarume – Sinun tarinasi takia

Tarumen takaa löytyvät Kalle Saarinen (vas.), Tomi Kalpio, Teemu Lohimies ja Tuulia Alanen-Brandt Helsingin Villi & Vapaa -tapahtumassa

Tarumen takaa löytyy Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja silmä- ja aurinkolaseja. Tarume sai alkunsa, kun kaksi insinööriä, Teemu Lohimies ja 3DTechin Tomi Kalpio, sekä optisen alan osaajat Tuulia Alanen-Brandt ja Kalle Saarinen alkoivat yhteistyössä luoda innovatiivista mallistoa, jossa kehykset 3D-tulostetaan, ja joka mahdollistaa tarvittaessa yksilölliset tarpeet ja muutokset.

”Tarume brändinimi on lähtenyt ajatuksesta, että meillä kaikilla on tarina kerrottavanaan. 3D-tulostustekniikka mahdollistaa erilaiset digitaalisesti yksilöidyt tuotteet, joista ensimmäisenä esittelemme silmä- ja aurinkolasit. Näillä tuotteilla viestitään vahvasti omaa persoonallisuutta ja tarinaa, sillä toisiamme kohdatessa, katsomme aina silmiin. Jokaisella Tarume-tuotteella on myös pieni tarina kerrottavanaan. Tarinat myös kehittyvät, elävät ja muuttuvat, ja näin tekevät myös Tarumen tuotteet pysyäkseen aina ajankohtaisina, funktionaalisina ja käyttäjiensä yksilöllistä tarinaa palvelevina,” sanoo Tarumen luova suunnittelija Tuulia Alanen-Brandt.

Valmiit My Way -kehykset

”Me 3DTechillä olemme tottuneet tulostamaan pääasiassa teollisuuden tarpeisiin, joten silmälasikehysten kaltainen kuluttaja- ja designtuote on meille uusi aluevaltaus, joka on vaatinut meiltä myös jonkin verran uutta näkökulmaa esimerkiksi joidenkin tulostukseen liittyvien teknisten seikkojen suhteen. Matka on kuitenkin ollut mielenkiintoinen, ja on ollut ilo nähdä, kuinka hienon vastaanoton 3D-tulostetut kehykset ovat saaneet,” kertoo 3DTechin Marko Piira.

Kehykset tulostetaan 3DTechillä HP Multi Jet Fusion (MJF) -tekniikalla kestävästä ja kevyestä polyamidista. Tulostuksen jälkeen kehykset värjätään Tarumella käsityönä yksilöllisiksi, ja pinnoitetaan lopuksi hypoallergisiksi.

Tulostetut kehykset ennen värjäystä ja pinnoitusta.

Mallisto esiteltiin ensimmäisen kerran elokuussa Helsingissä optisen alan ammattilaistapahtumassa Villi & Vapaa ja vastaanotto oli innostunutta. Lyhyessä ajassa kehykset ovatkin löytäneet tiensä useiden optikkoliikkeiden mallistoon.

Lisätietoja:

tuulia@tarume.com
www.tarume.com
Facebook: @tarumedesign
Instagram: @tarumedesign

Alihankinta-messut Tampereella 24.-26.9.2019

Olemme jälleen mukana tiistaina 24.9. alkavilla Alihankinta-messuilla Tampereella. Messujen teemana on tänä vuonna kestävä valmistus, jota teollinen 3D-tulostus tukee vahvasti. Viime vuotiseen tapaan jaamme osaston yhdessä PLM Group Suomen kanssa, joka muun muassa tuo maahan meidänkin palvelutuotantomme ytimessä olevia HP Multi Jet Fusion 3D-tulostimia. Osastomme vierailijoilla onkin näin mahdollisuus saada kattava katsaus teollisista 3D-tulostusratkaisuista niin palvelu-, laite- kuin ohjelmistonäkökulmastakin.

Meidät löytää C-hallista osastolta C1266.

Linkki messujen verkkosivuille, jossa voi rekisteröityä kävijäksi.

Lisätietoa PLM Groupista täältä.

Tervetuloa!