Kategoria: Luokittelematon

Kesän 2022 aukioloajoista. Olemme kiinni viikot 28 ja 29.

Hyvät asiakkaamme.

Kesä on edennyt jo hyvän matkaa ja lomakausi lähestyy. Tänä kesänä olemme kiinni viikot 28 ja 29 eli 11.-24.7.2022. Tiistaihin 5.7. mennessä saapuneet kiireelliset tilaukset pyrimme tulostamaan ja toimittamaan vielä viikon 27 loppuun mennessä, kun taas kiireettömiä ja myöhemmin viikolla 27 saapuneita tilauksia alamme valmistamaan viikolla 30, jolloin palvelemme taas normaalisti. Kysymyksiä ja lisätietoja varten otathan meihin yhteyttä osoitteessa sales@3dtech.fi

Aurinkoista kesää toivottaen

3DTechin väki

3D-tulostus ja megatrendit

Sitra nostaa Megatrendit 2020 -selvityksessään esiin viisi vallitsevaa globaalia megatrendiä:

1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
3. Verkostoinnin valta voimistuu
4. Teknologia sulautuu kaikkeen
5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Tarkastelemme tässä 3D-tulostuksen näkökulmasta näistä trendeistä ensimmäistä ja neljättä.

Yksi keskeisistä tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on vastauksemme ekologiseen kestävyyskriisiin eli ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien ylikulutukseen ja jäteongelmaan. Ihmiskunnalla onkin kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Ainetta lisäävä valmistus eli 3D-tulostus vastaa haasteeseen selkeänä mahdollisuutena ja näyttelee tärkeää roolia kestävässä kehityksessä. Seuraavassa muutamia syitä, miksi 3D-tulostus täyttää ekologisuuden vaatimuksia.

3D-tulostuksen perusperiaatteita on valmistus vain tarpeeseen, personoituna ja lähellä asiakasta. Kun pystytään valmistamaan vain todelliseen tarpeeseen, ei tarvita suuria, pääomaa ja resursseja sitovia fyysisiä varastoja. Ja kun valmistetaan lähellä asiakasta, säästetään logistiikkakustannuksissa ja kuljetuksista syntyvissä päästöissä. Valmistukseen ei myöskään tarvita muotteja, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan koemarkkinoinnin ja markkinoille tulon. Lisäksi pystytään korjaamaan mahdolliset valuviat nopeasti ja edullisesti.

Tulostuksessa syntyvä materiaalihukka on pientä, ja se vähäkin mitä syntyy, voidaan hyödyntää uudestaan joko tulostuksessa tai joissakin tapauksissa muissa valmistusmenetelmissä. Esimerkiksi omassa tuotannossamme käytössä olevassa HP Jet Fusion -teknologiassa uutta materiaalijauhetta tarvitaan vain 20 % ja loput 80 % on käytettyä. Tulostusteknologioiden edelleen kehittyessä pystytään tulevaisuudessa tehokkaammin ja laaja-alaisemmin hyödyntämään myös paikallisesti valmistettuja kierrätys- ja biomateriaaleja, joiden kehittämiseen resurssien ylikulutus ja kestävän kehityksen tavoitteet luovat lisääntyvää painetta.

Tulostettavaksi suunnitellut tuotteet pystytään suunnittelemaan perinteisiin valmistustapoihin verrattuna siten, että ne niiden käytettävyys, kestävyys ja raaka-aineen kulutus on optimoitu, mikä puolestaan vastaa resurssien ylikulutukseen. Koska varaosia on kannattavaa pitää digitaalisessa varastossa lähes rajaton määrä, voidaan uudet edullisemmatkin laitteet suunnitella tulevaisuudessa helposti korjattavaksi sen sijaan, että ne heitetään rikki mennessään pois ja korvataan kokonaan uudella, kuten nykyään on tapana. Samoin tulostamalla voidaan valmistaa monenlaisia varaosia vanhempiinkin tuotteisiin ja näin pidentää niiden elinkaarta. Tämä kaikki vähentää jätettä.

Toinen 3D-tulostuksen näkökulmasta keskeinen megatrendi Sitran selvityksessä on digitalisaatio ja teknologian sulautuminen kaikkeen. Tällöin kysymykseksi nousee se, milloin teknologia on mahdollisuus ja milloin uhka ekologisessa jälleenrakennuksessa. 3D-teknologia on yksi digitalisuuteen pohjautuvan teollisuuden neljännen vallankumouksen tärkeitä elementtejä tuoden teollisuudelle uusia vaihtoehtoja valmistukseen ja liiketoimintamalleihin. Hyvänä esimerkkinä tästä käy edellisessä kappaleessa mainitut varaosat, jotka monella alalla ovat olleet perinteisesti korkean katteen liiketoimintaa.

3D-teknologia lisää kilpailukykyä, kun tulostetuilla osilla voidaan korvata vähemmän kestävillä menetelmillä tehtyjä osia. Se mahdollistaa kilpailukykyisen paikallisen toimimisen vs. ulkomaiset toimittajat, joten logistiikan luoma rasitus on matalampi. Mitä nopeammin ja aiemmin yritykset alkavat käyttämään menetelmää isommassa mittakaavassa, sitä parempi. Teollisten 3D-tulostimien ollessa vielä hintaluokaltaan sellaisia, ettei varsinkaan PK-yritysten ole useinkaan kannattavaa niihin ja niiden vaatimaan osaamiseen investoida, ovat 3DTechin kaltaiset palveluntarjoajat tärkeässä roolissa tässä prosessissa. Meidän palveluntarjoajien pitää pystyä tarjoamaan laadukkaita osia kilpailukyiseen hintaan, ja siten nopeuttamaan siirtymää. Tähän myös kaikessa tekemisessämme pyrimme.

Alihankintaverkosto-palvelu tuo ratkaisuja koronakriisin synnyttämään resurssipulaan

”Koronakriisi on johtanut monessa tuotannollisessa yrityksessä resurssipulaan, jossa tarvittavia komponentteja, raaka-aineita ja palveluita tarvittaisiin nopeasti toiminnan jatkamiseksi. Samaan aikaan osa yrityksistä on kysynnän hiipuessa joutunut ajamaan alas tuotantoaan. Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy alueellisine yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt pikavauhtia Alihankintaverkosto-palvelun, jonka tavoitteena on vahvistaa ja luoda uutta valmistuksen ja palveluiden verkostoa.

– Alihankintaverkoston toimintaperiaate on yksinkertainen. Verkkopalvelussa yritykset ilmoittavat joko tarpeestaan löytää alihankkija tuotteelleen tai sen osalle tai mahdollisuudestaan tarjota muille omaa tuotantokapasiteettiaan ja erityisosaamistaan. Yritykset voivat potentiaalisen kumppanin löydettyään olla suoraan yhteydessä ilmoittajaan, kertoo Turku Science Park Oy:n TechTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen.”

Lue lisää tästä palvelusta, joka luotiin ideasta toteutukseen vain muutamassa päivässä, Turku Business Regionin verkkosivuilta. Itse palveluun pääset suoraan tästä.

3DTech on luonnollisestikin mukana palvelussa. Teollinen 3D-tulostus soveltuu nykyään jo monien erilaisten kappaleiden ja komponettien kustannustehokkaaseen valmistukseen myös sarjatuotantona. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Moninapainen maailma ja paikallinen valmistus

Kevät 2020 osoitti meille sen, että tutut käytännöt voivat muuttua hetkessä kokonaan joksikin muuksi. Olemme korona-pandemian vuoksi kaikki tahtomattamme mukana isossa ihmiskokeessa, jonka kaikista lopputuloksista emme vielä tiedä. Ennakoidaan kuitenkin hiukan, miten tilanne vaikuttaa ainetta lisäävään valmistukseen. 

Sellaiset ilmiöt kuten globalisaatio ja kapitalismi ovat muuttaneet maailmaa merkittävästi ja peruuttamattomasti. Ne ovat tuottaneet monia hyviä asioita kuten vaurautta ja vapaata liikkuvuutta. Toisaalta ne ovat tuottaneet ennen näkemätöntä tuhoa luonnonympäristössä.

Globalisaatioon ja kapitalismiin liittyvä jatkuva tehokkuuden vaatimus on tehnyt järjestelmistämme heikkoja globaaleille shokeille. Moni yritys joutuu parhaillaan ratkaisemaan hajautetun tuotantoketjun riskien pienentämistä. Yksi tapaa pienentää riskejä on fiksulla tavalla toteutettu paikallinen valmistus.

Normaalioloissa monille vieras sana, resilienssi, toistuu nyt monessa puheenparressa ja sen voi lukea monissa kirjoituksissa. Yhteiskuntien resilienssiä, sietokykyä, testataan nyt tosissaan.

On selvä, että pitkälle erikoistunut maailma tarvitsee markkinataloutta, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Haasteena onkin luoda järkevä tasapaino tehokkuuden ja kestävyyden välille. Se, mitä voi ennakoida, on että monet digitaaliset ratkaisut, paikallinen valmistus ja maailman moninapaisuus tulevat nyt lisääntymään.

Ainetta lisäävä valmistus on osa tulossa olevaa murrosta. Sen valmistusmenetelmät tukevat paikallista valmistusta eri tavoin. Se helpottaa markkinoille tuloa sekä säästää kustannuksissa ja raaka-aineiden käytössä.

Meille ei tullut yllätyksenä se, että korona-epidemian alettua meille tulleiden tarjouspyyntöjen ja tilausten määrä on kasvanut. Niin valitettavaa kuin nyt menossa oleva tilanne on, se tuo esiin tavat ajatella uudelleeen perinteisinä pidettyjä tuotantotapoja.

3DTech palvelee asiakkaitaan kaikessa teolliseen 3D-valmistukseen liittyvässä myös poikkeusaikana. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alan ekosysteemejä ja teemme jatkuvaa teknologista tuotekehitystyötä monen korkeakoulun ja yrityksen kanssa. Ota yhteyttä!

Keijo Koskinen

Palvelemme myös viikoilla 52 ja 1

Olemme auki ja palvelemme asiakkaitamme myös jouluviikolla maanantaina 23.12. ja perjantaina 27.12. sekä uuden vuoden molemmin puolin, 30.-31.12. ja 2.-3.1.

Lämpimät kiitokset kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme menneestä vuodesta. Haluamme toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta 2020.

 

Asiakastarina: Tarume – Sinun tarinasi takia

Tarumen takaa löytyvät Kalle Saarinen (vas.), Tomi Kalpio, Teemu Lohimies ja Tuulia Alanen-Brandt Helsingin Villi & Vapaa -tapahtumassa

Tarumen takaa löytyy Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja silmä- ja aurinkolaseja. Tarume sai alkunsa, kun kaksi insinööriä, Teemu Lohimies ja 3DTechin Tomi Kalpio, sekä optisen alan osaajat Tuulia Alanen-Brandt ja Kalle Saarinen alkoivat yhteistyössä luoda innovatiivista mallistoa, jossa kehykset 3D-tulostetaan, ja joka mahdollistaa tarvittaessa yksilölliset tarpeet ja muutokset.

”Tarume brändinimi on lähtenyt ajatuksesta, että meillä kaikilla on tarina kerrottavanaan. 3D-tulostustekniikka mahdollistaa erilaiset digitaalisesti yksilöidyt tuotteet, joista ensimmäisenä esittelemme silmä- ja aurinkolasit. Näillä tuotteilla viestitään vahvasti omaa persoonallisuutta ja tarinaa, sillä toisiamme kohdatessa, katsomme aina silmiin. Jokaisella Tarume-tuotteella on myös pieni tarina kerrottavanaan. Tarinat myös kehittyvät, elävät ja muuttuvat, ja näin tekevät myös Tarumen tuotteet pysyäkseen aina ajankohtaisina, funktionaalisina ja käyttäjiensä yksilöllistä tarinaa palvelevina,” sanoo Tarumen luova suunnittelija Tuulia Alanen-Brandt.

Valmiit My Way -kehykset

”Me 3DTechillä olemme tottuneet tulostamaan pääasiassa teollisuuden tarpeisiin, joten silmälasikehysten kaltainen kuluttaja- ja designtuote on meille uusi aluevaltaus, joka on vaatinut meiltä myös jonkin verran uutta näkökulmaa esimerkiksi joidenkin tulostukseen liittyvien teknisten seikkojen suhteen. Matka on kuitenkin ollut mielenkiintoinen, ja on ollut ilo nähdä, kuinka hienon vastaanoton 3D-tulostetut kehykset ovat saaneet,” kertoo 3DTechin Marko Piira.

Kehykset tulostetaan 3DTechillä HP Multi Jet Fusion (MJF) -tekniikalla kestävästä ja kevyestä polyamidista. Tulostuksen jälkeen kehykset värjätään Tarumella käsityönä yksilöllisiksi, ja pinnoitetaan lopuksi hypoallergisiksi.

Tulostetut kehykset ennen värjäystä ja pinnoitusta.

Mallisto esiteltiin ensimmäisen kerran elokuussa Helsingissä optisen alan ammattilaistapahtumassa Villi & Vapaa ja vastaanotto oli innostunutta. Lyhyessä ajassa kehykset ovatkin löytäneet tiensä useiden optikkoliikkeiden mallistoon.

Lisätietoja:

tuulia@tarume.com
www.tarume.com
Facebook: @tarumedesign
Instagram: @tarumedesign

Alihankinta-messut Tampereella 24.-26.9.2019

Olemme jälleen mukana tiistaina 24.9. alkavilla Alihankinta-messuilla Tampereella. Messujen teemana on tänä vuonna kestävä valmistus, jota teollinen 3D-tulostus tukee vahvasti. Viime vuotiseen tapaan jaamme osaston yhdessä PLM Group Suomen kanssa, joka muun muassa tuo maahan meidänkin palvelutuotantomme ytimessä olevia HP Multi Jet Fusion 3D-tulostimia. Osastomme vierailijoilla onkin näin mahdollisuus saada kattava katsaus teollisista 3D-tulostusratkaisuista niin palvelu-, laite- kuin ohjelmistonäkökulmastakin.

Meidät löytää C-hallista osastolta C1266.

Linkki messujen verkkosivuille, jossa voi rekisteröityä kävijäksi.

Lisätietoa PLM Groupista täältä.

Tervetuloa!

The Era of Additive Manufacturing Has Dawned

Only a few people know that in southern Finland the ecosystem of companies and experts in the field of additive manufacturing or more familiarly 3D printing is quite versatile in proportion to the size of the region. The ecosystem also collaborates, which can be the basis of totally new industrial solutions. Among others, the new solutions of metal printing and bioprinting serve as the trendsetters.

Additive manufacturing is becoming a great tool for the medical industry as it enables printing of unique fully customized pieces, yet at an affordable price. 3D printing technology can be used for both prototyping and production of medical instruments, surgical prototype models, as well as custom-made implants and prosthesis. Indeed, 3D printing can be used for various applications to create parts adapted to the needs or to the morphology of the patients but what if instead of inanimate objects, it could be possible to print living human body parts?

3D printing technology can be used for both prototyping and production of medical instruments, surgical prototype models, as well as custom-made implants and prosthesis.

It sounds like science fiction, but it may well become a reality in the near future. Obviously, bioprinting of tissues and organs can’t be performed with a traditional printer as 3D bioprinting is a complex process. However, if you replace the ink of your traditional desktop printer with cell-laden hydrogel bio-ink and paper with bio-paper made from ingredients such as collagen or gelatin and add a third dimension, the depth, to complement the movement in the horizontal and vertical dimensions? With these modifications, you will end up with a basic 3D bioprinter capable of dispensing living cells embedded in a supportive hydrogel matrix in a layer-by-layer fashion according to a CAD model. As the hacking of an inkjet printer is not as straightforward as it may sound and not everybody is keen to build a bioprinter of their own from the scratch, luckily nowadays there are several commercial bioprinting systems already available, as many new bioprinting companies have emerged during the past few years.

Turku-based 3DTech Ltd has launched on the market their modular Brinter™ bioprinting platform, which is the first ever bioprinter developed entirely in Finland. Modular bioprinters are cost-effective solutions offering several print heads based on different dispensing principles in a single printing platform. This allows the printing of various biomaterials with different viscosities into a single construct. The most common printing technology implemented in the majority of commercial 3D bioprinters is the extrusion-based approach due to its inexpensive assembly and operational costs. Extrusion-based printers dispense cylindrical filaments of bioinks employing either pneumatic (air pressure) or mechanical (piston) forces to deposit the bioink through a nozzle. Currently, bioprinters, such as Brinter™ can already be used in a variety of applications, such as a versatile tool for basic research in tissue engineering and regenerative medicine conducted at universities and research institutes.

The next new wave of personalized medicine will be 3D bioprinted customizable patient-specific drugs, which can be altered in terms of drug loading, the release rate, and the taste of medicine simply by changing the geometry of a tablet.

Moreover, before translating from bench to bedside, bioprinting offers a cost-effective solution for the pharmaceutical industry to shorten and enhance the productivity of the drug discovery process. Bioprinted tissue models (e.g. liver) with multiple cell types and a complex native-like physiological environment will eliminate the need to use test animals for testing drugs during the drug discovery process. In addition, bioprinting can be used to recapitulate the cancer microenvironment by precisely locating tumor cells and microcapillaries into a tumor tissue model to study cancer pathogenesis, growth, and metastasis.

The next new wave of personalized medicine will be 3D bioprinted customizable patient-specific drugs, which can be altered in terms of drug loading, the release rate, and the taste of medicine simply by changing the geometry of a tablet. Ultimately, in the long run, the bioprinting technology will provide inspiring solutions to address the shortage of organs for transplantation. As further progress is achieved in the field of biomaterials, bioprinting techniques, and cell technology, bioprinting will transit into clinical practice, as the printing of fully functioning tissues and organs becomes a reality.

The global market for 3D bioprinters has a value of approximately $774 million and is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.8% between 2017 and 2025. Furthermore, it is estimated that by 2027 there will be over 5,000 3D bioprinting platforms installed worldwide, giving a unique opportunity to innovative 3D bioprinting rookies, such as 3DTech, to thrive and dislodge the current industry leaders. Undoubtedly, bioprinting will be the next trend in healthcare and personalized medicine.

Sanna Turunen,
D.Sc. (Tech.) in Biomedical Sciences and Engineering,
Product Manager,
3DTech Ltd,
Finland

Postdoctoral Researcher,
Tampere University,
Finland

Expert article 2523

Artikkeli on julkaistu alun perin Baltic Rim Economies -julkaisussa 29.5.2019. Pääset julkaisuun tästä.