Kategoria: Luokittelematon

3D-valmistuksen tulevaisuuden näkymät -tilaisuus veti yleisöä

3DTech Oy järjesti yhteistyössä kumppaniensa kanssa 19.3. Vierailukeskus JOESSA sidosryhmätilaisuuden, jossa oli mahdollisuus tutustua ainetta lisäävän valmistuksen tulevaisuuden näkymiin. Yleisö sai nauttia erinomaisesta kattauksesta alan tuoreinta tutkimustietoa ja alan yritysten kuulumisia.

Antti Salminen avasi tilaisuuden kiinnostavalla esityksellä metallien 3D-tulostuksesta.

Tilaisuuden avasi itseoikeutetusti LUT:n professori Antti Salminen, joka kertoi metallien ainetta lisäävän valmistuksen trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä teollisuudessa ja tutkimuksessa. Samasta teemasta jatkoi VTT:n tutkija Antti Vaajoki. Tilaisuudessa kuulumisia kertoi keynotien lisäksi neljä Turun seudun 3D-yrityksen edustajaa. EOS:n puheenvuoron piti tj. Olli Nyrhilä, Ajatecin tj. Dan Björklöf, Protohousen tj. Jari Surakka ja 3DTechin CSO Keijo Koskinen.

Tilaisuus oli avoin ja se tarjosi mahdollisuuden osallistua, kysyä ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Paikalla oli tuvan täydeltä ammattilaisia teollisuudesta, suunnittelusta ja korkeakouluista. Esitysten lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden ja muiden paikalla olleiden kanssa sekä nähdä yritysten tuomia 3D-tulosteita.

Turun seudun 3D-ekosysteemi on seutukunnan kokoon suhteutettuna monipuolinen ja sen osaamista voisi hyödyntää teollisuudessa paljon nykyistä enemmän. Nyt järjestetyn tilaisuuden innoittamana on tarkoitus järjestää vastaavia tilaisuuksia myös jatkossa.

Tilaisuus keräsi salin täyteen 3D-teknologiasta kiinnostuneita osallistujia

Verkoston tavoitteeksi on hyvä asettaa 3D-teknologiaan perustuvien, teollisia prosesseja tehostavien ratkaisujen ja kokonaan uusien arvonluonnin tapojen hakeminen. Älykkäät ja resurssiniukat ratkaisut piilevät usein toimialojen rajapinnoilla. Siksi on tärkeää, ettemme keskity vain hienoon teknologiaan, vaan haemme sille järkeviä ja asiakastarpeista lähteviä uusia käyttökohteita.

”Nämähän ovat paljon parempia kuin odotin!”

Näin lausahti pöydän toisella puolella istunut nuori tuotantoinsinööri, joka tutkiskeli kollegoineen tarkkaan tapaamiseen tuomiamme lämpimäisiä, nylonista HP:n Jet Fusion 3D-tulostimella tulostettuja mallikappaleita. Osat oli 3D-tulostettu asiakkaan pari päivää aiemmin lähettämiä step-tiedostoja hyödyntäen.

Vastaavia mukavia tapaamisia olen ilokseni viime kuukausien aikana päässyt kokemaan muitakin, kun olen kiertänyt tapaamassa asiakkaitamme ja prospekteja. Asiakkaanamme on monia yrityksiä, joille 3D-tulostaminen on arkipäivää, ja he osaavat vaatia laatua, toimitusnopeutta sekä sopivaa hintatasoa – niin kuin pitääkin. On ollut toisaalta mukava kohdata prospekteja, mahdollisia tulevia asiakkaitamme ja keskustella heidän kanssaan 3D:n mahdollisuuksista.

Yllättävän moni yritys ei vielä ole ehtinyt tutustua mahdollisuuksiin, joita ainetta lisäävä valmistus voi heille tarjota. 3D-printatuilla tuotteilla voi esimerkiksi moni, hyvin erityyppisiä tuotteita valmistava yritys demota tuotekehitys- ja myynnin aloitusvaiheessa lopullisia muotoja ja käytettävyyksiä asiakkaidensa kanssa ennen usein varsin kalliin ja tekemisen tiettyyn uomaan lukitsevan valumuotin valmistusta. 3D tarjoaa ratkaisun myös elinkaaren toiseen päähän. Kun osista on olemassa 3D-tiedostot, niitä ei tarvitse varastoida, vaan tulostaa tarvittaessa.

3D:n nopeus ja valmistettujen tuotteiden laatu on kehittynyt erittäin nopeasti. On ennakoitu, että tulostusmateriaalien kilohinnat tulevat laskemaan tuotannon lisääntyessä, mikä tuo tulosteet kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi entistä laajemmille käyttäjäryhmille.

Se mikä tulee monelle yllätyksenä, on että isoin osa 3DTechin tuotannosta ei ole pikamalleja tai demovaiheen osia vaan itse asiassa asiakkaan sellaisenaan käyttämiä lopputuotteita osana heidän muilla tavoin valmistettua tuotantoaan. 3D valtavirtaistuu ja hakeutuu uusille alueille. Sen ”ekologinen lokero” osana suunnittelun ja tuotannon suurta virtaa ei ole tulevaisuudessa enää kapeissa marginaalisissa kohdissa ketjua.

Jotkut asiakkaamme ovat keksineet hyödyntää 3D:llä valmistettuja osia tehostamaan tuotantoaan. Teemme melkein joka viikko esim. erilaisia räätälöityjä jigejä ja tuotannon apuvälineitä. Ne ovatkin kiinnostava osa 3D:n hyödyntämisen kokonaisratkaisuja. Itseäni kiinnostavat eniten 3D:n mahdollisuudet tulevaisuuden tuotantoprosessien rakentamisessa.

Minulla on kaksi hattua, joista toinen on tämä 3DTechin ratkaisumyynti. Se toinen hattu liittyy työhöni tulevaisuuden parissa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Paras tapa vaikuttaa tulevaisuuteen on tehdä sitä itse. Siksi olen innostunut molemmista töistäni. 3D-tulostetaan yhdessä tulevaisuutta – kerros kerrokselta.

Keijo Koskinen, CSO

Syyskuun uutiskirje

Helteinen kesä on ohi ja syksy menee vauhdilla eteenpäin. Paljon on taas tapahtunut ja tapahtuu. Syyskuun uutiskirjeessä esittelyssä uusi ratkaisumyyjämme, tietoa tulevasta kapasiteetinlisäyksestä, tarinaa Alihankinta-messuista ja niihin liittyneen suunnittelukilpailun voittajasta, sekä hiukan myös verkkosivujemme uudistuksesta. Uutiskirjeeseen pääset klikkaamalla tästä.