3D-valmistuksen tulevaisuuden näkymät -tilaisuus veti yleisöä

3DTech Oy järjesti yhteistyössä kumppaniensa kanssa 19.3. Vierailukeskus JOESSA sidosryhmätilaisuuden, jossa oli mahdollisuus tutustua ainetta lisäävän valmistuksen tulevaisuuden näkymiin. Yleisö sai nauttia erinomaisesta kattauksesta alan tuoreinta tutkimustietoa ja alan yritysten kuulumisia.

Antti Salminen avasi tilaisuuden kiinnostavalla esityksellä metallien 3D-tulostuksesta.

Tilaisuuden avasi itseoikeutetusti LUT:n professori Antti Salminen, joka kertoi metallien ainetta lisäävän valmistuksen trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä teollisuudessa ja tutkimuksessa. Samasta teemasta jatkoi VTT:n tutkija Antti Vaajoki. Tilaisuudessa kuulumisia kertoi keynotien lisäksi neljä Turun seudun 3D-yrityksen edustajaa. EOS:n puheenvuoron piti tj. Olli Nyrhilä, Ajatecin tj. Dan Björklöf, Protohousen tj. Jari Surakka ja 3DTechin CSO Keijo Koskinen.

Tilaisuus oli avoin ja se tarjosi mahdollisuuden osallistua, kysyä ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Paikalla oli tuvan täydeltä ammattilaisia teollisuudesta, suunnittelusta ja korkeakouluista. Esitysten lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden ja muiden paikalla olleiden kanssa sekä nähdä yritysten tuomia 3D-tulosteita.

Turun seudun 3D-ekosysteemi on seutukunnan kokoon suhteutettuna monipuolinen ja sen osaamista voisi hyödyntää teollisuudessa paljon nykyistä enemmän. Nyt järjestetyn tilaisuuden innoittamana on tarkoitus järjestää vastaavia tilaisuuksia myös jatkossa.

Tilaisuus keräsi salin täyteen 3D-teknologiasta kiinnostuneita osallistujia

Verkoston tavoitteeksi on hyvä asettaa 3D-teknologiaan perustuvien, teollisia prosesseja tehostavien ratkaisujen ja kokonaan uusien arvonluonnin tapojen hakeminen. Älykkäät ja resurssiniukat ratkaisut piilevät usein toimialojen rajapinnoilla. Siksi on tärkeää, ettemme keskity vain hienoon teknologiaan, vaan haemme sille järkeviä ja asiakastarpeista lähteviä uusia käyttökohteita.

Takaisin