3D-tulostus ja megatrendit

Sitra nostaa Megatrendit 2020 -selvityksessään esiin viisi vallitsevaa globaalia megatrendiä:

1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
3. Verkostoinnin valta voimistuu
4. Teknologia sulautuu kaikkeen
5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Tarkastelemme tässä 3D-tulostuksen näkökulmasta näistä trendeistä ensimmäistä ja neljättä.

Yksi keskeisistä tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on vastauksemme ekologiseen kestävyyskriisiin eli ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien ylikulutukseen ja jäteongelmaan. Ihmiskunnalla onkin kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Ainetta lisäävä valmistus eli 3D-tulostus vastaa haasteeseen selkeänä mahdollisuutena ja näyttelee tärkeää roolia kestävässä kehityksessä. Seuraavassa muutamia syitä, miksi 3D-tulostus täyttää ekologisuuden vaatimuksia.

3D-tulostuksen perusperiaatteita on valmistus vain tarpeeseen, personoituna ja lähellä asiakasta. Kun pystytään valmistamaan vain todelliseen tarpeeseen, ei tarvita suuria, pääomaa ja resursseja sitovia fyysisiä varastoja. Ja kun valmistetaan lähellä asiakasta, säästetään logistiikkakustannuksissa ja kuljetuksista syntyvissä päästöissä. Valmistukseen ei myöskään tarvita muotteja, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan koemarkkinoinnin ja markkinoille tulon. Lisäksi pystytään korjaamaan mahdolliset valuviat nopeasti ja edullisesti.

Tulostuksessa syntyvä materiaalihukka on pientä, ja se vähäkin mitä syntyy, voidaan hyödyntää uudestaan joko tulostuksessa tai joissakin tapauksissa muissa valmistusmenetelmissä. Esimerkiksi omassa tuotannossamme käytössä olevassa HP Jet Fusion -teknologiassa uutta materiaalijauhetta tarvitaan vain 20 % ja loput 80 % on käytettyä. Tulostusteknologioiden edelleen kehittyessä pystytään tulevaisuudessa tehokkaammin ja laaja-alaisemmin hyödyntämään myös paikallisesti valmistettuja kierrätys- ja biomateriaaleja, joiden kehittämiseen resurssien ylikulutus ja kestävän kehityksen tavoitteet luovat lisääntyvää painetta.

Tulostettavaksi suunnitellut tuotteet pystytään suunnittelemaan perinteisiin valmistustapoihin verrattuna siten, että ne niiden käytettävyys, kestävyys ja raaka-aineen kulutus on optimoitu, mikä puolestaan vastaa resurssien ylikulutukseen. Koska varaosia on kannattavaa pitää digitaalisessa varastossa lähes rajaton määrä, voidaan uudet edullisemmatkin laitteet suunnitella tulevaisuudessa helposti korjattavaksi sen sijaan, että ne heitetään rikki mennessään pois ja korvataan kokonaan uudella, kuten nykyään on tapana. Samoin tulostamalla voidaan valmistaa monenlaisia varaosia vanhempiinkin tuotteisiin ja näin pidentää niiden elinkaarta. Tämä kaikki vähentää jätettä.

Toinen 3D-tulostuksen näkökulmasta keskeinen megatrendi Sitran selvityksessä on digitalisaatio ja teknologian sulautuminen kaikkeen. Tällöin kysymykseksi nousee se, milloin teknologia on mahdollisuus ja milloin uhka ekologisessa jälleenrakennuksessa. 3D-teknologia on yksi digitalisuuteen pohjautuvan teollisuuden neljännen vallankumouksen tärkeitä elementtejä tuoden teollisuudelle uusia vaihtoehtoja valmistukseen ja liiketoimintamalleihin. Hyvänä esimerkkinä tästä käy edellisessä kappaleessa mainitut varaosat, jotka monella alalla ovat olleet perinteisesti korkean katteen liiketoimintaa.

3D-teknologia lisää kilpailukykyä, kun tulostetuilla osilla voidaan korvata vähemmän kestävillä menetelmillä tehtyjä osia. Se mahdollistaa kilpailukykyisen paikallisen toimimisen vs. ulkomaiset toimittajat, joten logistiikan luoma rasitus on matalampi. Mitä nopeammin ja aiemmin yritykset alkavat käyttämään menetelmää isommassa mittakaavassa, sitä parempi. Teollisten 3D-tulostimien ollessa vielä hintaluokaltaan sellaisia, ettei varsinkaan PK-yritysten ole useinkaan kannattavaa niihin ja niiden vaatimaan osaamiseen investoida, ovat 3DTechin kaltaiset palveluntarjoajat tärkeässä roolissa tässä prosessissa. Meidän palveluntarjoajien pitää pystyä tarjoamaan laadukkaita osia kilpailukyiseen hintaan, ja siten nopeuttamaan siirtymää. Tähän myös kaikessa tekemisessämme pyrimme.

Takaisin