Vanhatkin esineet digitaaliseen muotoon 3D-skannauksen avulla

3D-skanneri on kätevä apuväline, kun olemassa olevia fyysisiä kappaleita halutaan saattaa digitaaliseen muotoon eikä käytettävissä ole edes mittatarkkoja 2D-piirustuksia. Kyse voi olla esimerkiksi vanhemmista kappaleista, kuten vaikka varaosista, joita ei ole aikanaan suunniteltu sähköisillä suunnitteluohjelmilla, eikä 3D-tiedostoja näin ollen ole olemassa. Tai sitten kyse voi on käänteisestä suunnittelutarpeesta yleisemmin.

Teoriassa skannaukselle ei ole kokorajoituksia, mutta käytännössä koko ja muoto vaikuttavat skannattavuuteen, ja siihen, millaisella skannerilla skannaus voidaan tehdä. Muita rajoituksia asettaa valon määrä, kappaleen heijastuvuus, vaadittava tarkkuus ja käytettävissä oleva laskentateho. Kiiltävät pinnat voidaan joutua käsittelemään ennen skannausta.

Käytössämme eri tyyppisiä ja erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvia skannereita.

Ota yhteyttä, tarkistamme kappaleesi skannattavuuden ja teemme tarjouksen.

Skannerit

  • Metrologia-luokan käsiskanneri tarkkuutta ja korkeaa resoluutiota vaativiin skannauksiin erilaisissa olosuhteissa ja käyttöympäristöissä.
    • Skannausalue: 275×250 mm
    • Tarkkuus: enintään 0,04 mm
    • Tiedostomuodot: DAE, FBX, OBJ, PLY, STL, TXT, WRL, X3D, X3DZ, ZPR, 3MF
3D-skannattu moottori VXelementsissä