Vanhatkin esineet digitaaliseen muotoon 3D-skannauksen avulla

3D-skanneri on kätevä apuväline, kun olemassa olevia fyysisiä kappaleita halutaan saattaa digitaaliseen muotoon eikä käytettävissä ole edes mittatarkkoja 2D-piirustuksia. Kyse voi olla esimerkiksi vanhemmista kappaleista, kuten vaikka varaosista, joita ei ole aikanaan suunniteltu sähköisillä suunnitteluohjelmilla, eikä 3D-tiedostoja näin ollen ole olemassa. Tai sitten kyse voi on käänteisestä suunnittelutarpeesta yleisemmin.

Teoriassa skannaukselle ei ole kokorajoituksia, mutta käytännössä koko ja muoto vaikuttavat skannattavuuteen, ja siihen, millaisella skannerilla skannaus voidaan tehdä. Muita rajoituksia asettaa valon määrä, kappaleen heijastuvuus, vaadittava tarkkuus ja käytettävissä oleva laskentateho. Kiiltävät pinnat voidaan joutua käsittelemään ennen skannausta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Käytössämme on korkean resoluution strukturoitua valoa hyödyntävään 3D-skannausteknologiaan pohjautuva pöytäskanneri. Teknologia soveltuu pienten ja keskikokoisten kappaleiden skannauksiin struktuureilla. Tärkeimmät tekniset tiedot:

Skannausalue:       60-500 mm

Tarkkuus:               <0,05 mm

Tiedostomuodot:  OBJ, STL, PLY

Lisäksi käytössämme on sellaisten suurempien kappaleiden, kuten esimerkiksi patsaiden ja muiden kookkaampien taide-esineiden, ajoneuvojen tai vaikkapa ihmisten ei niin suurta tarkkuutta vaativiin skannauksiin soveltuva käsiskanneri.