Moninapainen maailma ja paikallinen valmistus

Kevät 2020 osoitti meille sen, että tutut käytännöt voivat muuttua hetkessä kokonaan joksikin muuksi. Olemme korona-pandemian vuoksi kaikki tahtomattamme mukana isossa ihmiskokeessa, jonka kaikista lopputuloksista emme vielä tiedä. Ennakoidaan kuitenkin hiukan, miten tilanne vaikuttaa ainetta lisäävään valmistukseen. 

Sellaiset ilmiöt kuten globalisaatio ja kapitalismi ovat muuttaneet maailmaa merkittävästi ja peruuttamattomasti. Ne ovat tuottaneet monia hyviä asioita kuten vaurautta ja vapaata liikkuvuutta. Toisaalta ne ovat tuottaneet ennen näkemätöntä tuhoa luonnonympäristössä.

Globalisaatioon ja kapitalismiin liittyvä jatkuva tehokkuuden vaatimus on tehnyt järjestelmistämme heikkoja globaaleille shokeille. Moni yritys joutuu parhaillaan ratkaisemaan hajautetun tuotantoketjun riskien pienentämistä. Yksi tapaa pienentää riskejä on fiksulla tavalla toteutettu paikallinen valmistus.

Normaalioloissa monille vieras sana, resilienssi, toistuu nyt monessa puheenparressa ja sen voi lukea monissa kirjoituksissa. Yhteiskuntien resilienssiä, sietokykyä, testataan nyt tosissaan.

On selvä, että pitkälle erikoistunut maailma tarvitsee markkinataloutta, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Haasteena onkin luoda järkevä tasapaino tehokkuuden ja kestävyyden välille. Se, mitä voi ennakoida, on että monet digitaaliset ratkaisut, paikallinen valmistus ja maailman moninapaisuus tulevat nyt lisääntymään.

Ainetta lisäävä valmistus on osa tulossa olevaa murrosta. Sen valmistusmenetelmät tukevat paikallista valmistusta eri tavoin. Se helpottaa markkinoille tuloa sekä säästää kustannuksissa ja raaka-aineiden käytössä.

Meille ei tullut yllätyksenä se, että korona-epidemian alettua meille tulleiden tarjouspyyntöjen ja tilausten määrä on kasvanut. Niin valitettavaa kuin nyt menossa oleva tilanne on, se tuo esiin tavat ajatella uudelleeen perinteisinä pidettyjä tuotantotapoja.

3DTech palvelee asiakkaitaan kaikessa teolliseen 3D-valmistukseen liittyvässä myös poikkeusaikana. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alan ekosysteemejä ja teemme jatkuvaa teknologista tuotekehitystyötä monen korkeakoulun ja yrityksen kanssa. Ota yhteyttä!

Keijo Koskinen

Takaisin